Service

Hva skjer ved en service?

Hva skjer ved en service?
• Deksler taes av, støv, tråd og lo fjernes og maskinen blir blåst ren.
• Deksler blir rengjort.
• Alle lager og steder som slites, får olje eller fett.
• Maskinen prøvesys. Om nødvendig, utføres små justeringer.
• Prøvelappen legges alltid ved symaskinen ved utlevering.


Må man ha service ved reparasjoner?
Ja! Veldig mange symaskinproblemer handler om helt andre eller mer komplekse ting enn man tror. Dersom det er lengre tid enn 6 mnd siden sist service, må service utføres i sammenheng med reparasjon. Dette fordi en rengjort og nysmurt maskin er et minimums utgangspunkt for å gjennomføre feilsøk, reparasjoner og ikke minst finjusteringer av maskinen.


Etter service:
• Test maskinen, reklamasjoner må skje innen 1 mnd etter den er hentet.
• Børst maskinen jevnlig med børsten som fulgte med maskinen.
• Se i bruksanvisningen for anbefalt vedlikehold.

Før og etter service:
Selv om maskinene blir tatt godt vare på og rengjort regelmessig, kommer støvet seg inn i maskinen. Det samler seg mer støv enn man skulle tro.

in.


"Symaskinen holder lengre ved godt vedlikehold"

Bestill service:

Før og etter service

Før

Deksler fjernes. Det samler seg mer lo og støv enn man tro.

Underveis

Maskinen renses for støv og lo.

Etter

Renset, blåst ren og smurt opp.